Dotacja

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków złożonych od 14.06.2024 roku

Darmowy program do rozpakowania załączników dostępny do pobrania tu: https://7-zip.org.pl/

 
1.

Dokumentacja programowa

ZIP

2.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 
- wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
- w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

ZIP

3.

Dokumenty do rozliczenia przyznanego dofinansowania

Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

ZIP

 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków złożonych od 22.04.2024 do 13.06.2024 roku

Darmowy program do rozpakowania załączników dostępny do pobrania tu: https://7-zip.org.pl/

 
1.

Dokumentacja programowa

ZIP

2.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 
- wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
- w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

ZIP

3.

Dokumenty do rozliczenia przyznanego dofinansowania

Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

ZIP

 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków złożonych od 03.01.2023 do 21.04.2024 roku

Darmowy program do rozpakowania załączników dostępny do pobrania tu: https://7-zip.org.pl/

 
1.

Dokumentacja programowa

ZIP

2.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 
- wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
- w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

ZIP

3.

Dokumenty do rozliczenia przyznanego dofinansowania

Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

ZIP

 


 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca
dla wniosków złożonych od 15.07.2022 do 02.01.2023 roku
 
1.

Dokumentacja programowa

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito" i odświeżyć stronę.

ZIP

2.

Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito"i odświeżyć stronę.

ZIP

3.

Dokumenty do rozliczenia przyznanego dofinansowania

Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

UWAGA!   Złożenie  dokumentów do rozliczenia możliwe jest dopiero  po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie WFOŚiGW informującym o zawarciu umowy).

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito"i odświeżyć stronę.

ZIP

 


 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca
dla wniosków złożonych od 25.01.2022 do 14.07.2022 roku
 
1.

Dokumentacja programowa

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito" i odświeżyć stronę.

ZIP

2.

Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito"i odświeżyć stronę.

ZIP

3.

Dokumenty do rozliczenia przyznanego dofinansowania

UWAGA!   Złożenie  dokumentów do rozliczenia możliwe jest dopiero  po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie WFOŚiGW informującym o zawarciu umowy).

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito"i odświeżyć stronę.

INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

ZIP

 


 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca
dla wniosków złożonych od 01.07.2021 do 24.01.2022 roku
 
1.

Dokumentacja programowa

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito" i odświeżyć stronę.

ZIP

2.

Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito"i odświeżyć stronę.

ZIP

3.

Dokumenty do rozliczenia przyznanego dofinansowania

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito"i odświeżyć stronę.

ZIP

 


 

  Dokumentacja obowiązująca dla wniosków złożonych w Programie Czyste Powietrze od 15.05.2020 do 30.06.2021 roku  
1.

Dokumentacja programowa

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito" i odświeżyć stronę.

ZIP

2.

Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito" i odświeżyć stronę.

ZIP

3.

Dokumenty do rozliczenia przyznanego dofinansowania

Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito" i odświeżyć stronę.

ZIP

 

Dokumentacja obowiązująca dla wniosków złożonych przed 15.05.2020 roku

Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący do 14 maja 2020 roku

PDF!

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.
 2. Ogłoszenie o zmianie Programu
PDF

PDF

PDF

3. Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze
 1. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 36L
 2. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 37,36
 3. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 38
 4. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 39
PDF

XLS

XLS

XLS

XLS

4. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji PDF
5. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Zał. do umowy pożyczki - oświadczenie współmałżonka
 2. Zał. do umowy pożyczki - wzór zlecenia wpłaty - polecenia przelewu
PDF

PDF

PDF

6. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór XLS
7. Wzór wniosku o płatność
 1. Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze
PDF

PDF

8. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy
 1. Wersja edytowalna
PDF

DOCX

9. Wzór protokołu końcowego
 1. Wersja edytowalna
PDF

DOCX

10. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF
11. Karta oceny wniosku o dofinansowanie XLS
12. Dokumenty do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczeń dla wniosków złożonych od 01.01.2019 r., składane na wezwanie Funduszu ZIP 
     
  Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązującący   od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.  PDF!
 
  Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka