Formularz wniosku

Wniosek o dotację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach - plik do pobrania (*.pdf)  

UWAGA! Wniosek należy pobrać i zapisać na dysku swojego komputera. W tym celu:

  • - Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonę
  • - Następnie wybierz Zapisz link jako lub Zapisz element docelowy jako  (w zależności od przeglądarki internetowej)
  • - Uruchom pobrany plik za pomocą: prawym klawiszem myszy na plik i wybierz Otwórz za pomocą i wybrać oprogramowanie Adobe Acrobar Reader

Wniosek nie otwiera się w przeglądarce, należy użyć odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader.