Strona główna programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na zwiększenie puli planowanego budżetu Programu z dniem 02.04.2024 r. wznawia nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Przydomowa oczyszczalnia.

W związku z tym wnioski w ramach kolejnego naboru w/w Programu będą przyjmowane od dnia 02.04.2024 r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.

Program Przydomowa Oczyszczalnia

Regulamin naboru Programu Przydomowa Oczyszczalnia