Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
 2. Ogłoszenie o naborze
PDF
 • PDF
 • PDF
 •  
3. Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze
 1. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 36L
 2. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 37,36
 3. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 38
 4. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 39
PDF
 • XLS
 • XLS
 • XLS
 • XLS
4. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji PDF
5. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Zał. do umowy pożyczki - oświadczenie współmałżonka
 2. Zał. do umowy pożyczki - wzór zlecenia wpłaty - polecenia przelewu
PDF
 • PDF
 • PDF
6. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór XLS
7. Wzór wniosku o płatność
 1. Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze
PDF
 • PDF
8. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy
 1. Wersja edytowalna
PDF
 • DOCX
9. Wzór protokołu końcowego
 1. Wersja edytowalna
PDF
 • DOCX
10. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF
11. Karta oceny wniosku o dofinansowanie XLS
12. Dokumenty do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczeń dla wniosków złożonych od 01.01.2019 r., składane na wezwanie Funduszu ZIP
     
  Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązującący   od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.  PDF!
 
  Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka