Rozliczenie MOJA WODA 2020

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA I NABORU W PROGRAMIE MOJA WODA (2020 ROK):

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po otrzymaniu z Funduszu informacji potwierdzającej przyznanie dofinansowania (pismo), muszą dostarczyć:


WFOŚiGW w Katowicach informuje, że z uwagi na terminy rozpatrywania wniosków oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu priorytetowego pn. „Moja woda” na lata 2020-2024 maksymalny termin realizacji zadania został wydłużony do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w wersji  papierowej.

Wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich beneficjentów Programu, którym udzielone zostało dofinansowanie oraz wnioskodawców, którzy nie uzyskali jeszcze dofinansowania.

W przypadku braku potrzeby wydłużenia terminu realizacji zadania, termin ten pozostaje bez zmian.